Tuyển sinh “Ứng dụng phần mềm Excel và Crystal Ball trong thẩm định dự án đầu tư”

Ngày đăng: 22/12/2014 10:30:31

KHÓA HỌC

“Ứng dụng phần mềm Excel và Crystal Ball trong thẩm định dự án đầu tư”

Khai giảng ngày 26/1/2015

(Chứng chỉ được cấp bởi trường ĐHKTQD)

Nhằm cung cấp kỹ năng làm việc thực tế ngay sau khi tốt nghiệp, Trung tâm tư vấn và đào tạo đầu tư mở lớp “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EXCEL VÀ CRYSTAL BALL TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ”.

1. Mục tiêu khóa học:

- Nắm vững các vấn đề thẩm định dự án theo quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam.

- Hoàn thiện các kỹ năng sử dụng Excel trong thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

- Có khả năng xây dựng và vận hành các mô hình thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư trên nên tảng Excel

- Thành thạo kỹ thuật đánh giá rủi ro dự án thông qua Excel & hệ thống phần mềm Crystal Ball (hệ thống phần mềm được sử dụng phổ biến tại các NHTM lớn của Việt Nam và các định chế tài chính lớn (World Bank, ADB và AFD)

- Có khả năng thẩm định 2 nhóm dự án trên phầm mềm Excel & Crystal Ball

  1. Dự án ngành dịch vụ: dự án kinh doanh tòa nhà đa năng (Chung cư – Trung tâm Thương mại - Văn phòng cho thuê)
  2. Dự án ngành công nghiệp: Dư án vay nhập máy móc thiết bị ngành công nghiệp

2. Đối tượng khóa học: Sinh viên năm thứ 3 & 4 chuyên ngành đầu tư, thẩm định giá; tài chính ngân hàng.

3. Giảng viên: TS.Nguyễn Đức TrungPhó Vụ trưởng Vụ dự báo thống kê tiền tệ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chuyên gia dự án World Bank.

4. Thời gian học dự kiến: 5 buổi học. Bắt đầu từ 26/01/2015  - 29/01/2015. (Từ 18h-20h30).

5. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Đường Trần Đại Nghĩa – Hai Bà Trưng – Hà Nội

6. Học phí: 600.000 đồng/ khóa.

7. Nội dung:

Buổi

Nội dung

1

Giới thiệu khóa học & giảng viên

I.VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư: chu trình dự án và các chỉ số cơ bản đo lường hiệu quả của dự án đầu tư: NPV, IRR, thời gian hoàn vốn, DSCR….

2.Những nội dung cơ bản của dự án đầu tư

2.1.Theo quan điểm của Luật Xây dựng  và Nghị định 12/2009 và Nghị định 83/2009 sửa đổi

2.2.Theo quan điểm của Nghị định 112 của Chính Phủ

3.Kỹ năng thẩm định tài chính bằng mô hình Excel – Tình huống minh họa thực tế

4.Kỹ năng đọc dự án đầu tư bất động sản

2 + 3

II.THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TÒA NHÀ ĐA NĂNG

1.Thẩm định hiệu quả thị trường của dự án bằng Excel

- Kỹ thuật sử dụng Data analysis trong Excel nhằm đo lường nhu cầu sản phẩm của dự án.

- Kỹ thuật hồi quy trong Excel để xác định hàm nhu cầu đối với sản phẩm của dự án

- Vấn đề đặc thù trong thẩm định doanh thu và chi phí tòa nhà đa năng bán nhà theo tiến độ.

- Các yếu tố thị trường

- Các yếu tố chuẩn mực, định mức kỹ thuật

- M« pháng thÈm ®Þnh dù ¸n kinh doanh tßa nhµ & øng dông NghÞ ®Þnh 112

2.Xây dựng mô hình thẩm định hiệu quả tài chính của dự án bằng Excel

2.1.Hệ thống hóa vấn đề liên quan đến dòng tiền

2.2. Hệ thống hóa các hàm được sử dụng trong Excel để thẩm định dự án đầu tư và các ví dụ minh họa

2.2.1.Chỉ tiêu điểm hòa vốn

2.2.2.Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn

2.2.3.Chỉ tiêu DSCR (debt service cover ratio)

2.2.4.Chỉ tiêu NPV

2.2.5.Chỉ tiêu IRR

2.4.Thảo luận các tình huống đặc biệt trong thẩm định dự án

2.4.1.Tình huống dự án đầu tư phân kỳ - kỹ thuật khắc phục nhược điểm của IRR – Kỹ thuật Modified IRR)

2.4.2.Kỹ thuật tính toán suất chiết khấu hợp lý cho dự án – WACC

2.4.3.Phân biệt hai quan điểm đánh giá tài chính dự án: quan điểm tổng đầu tư (TIP) và quan điểm chủ sở hữu (EIP)

2.5.Xây dựng mô hình bảng tính Excel để thẩm định dự án

2.5.1.Tinh hiệu quả tài chính tự động

2.5.2.Tính thời gian hoàn vốn tự động

2.5.3.Tính thời gian cho vay tự động

2.5.4. Mô phỏng thẩm định dự án kinh doanh bằng hệ thống bảng Excel

3.Thẩm định rủi ro của dự án trên cơ sở mô hình Excel

3.1.Phân tích độ nhạy của dự án – hàm Table & Goal Seek trong Excel

3.2.Phân tích tình huống – hàm Scenario & các hàm khác trong Excel

4.Kỹ thuật xác định khả năng thành công – thất bại của dự án đầu tư

4.1.Giới thiệu kỹ thuật Crystal Ball

4.2.Ứng dụng kỹ thuật Crystal Ball đối với mô phỏng thẩm định dự án tòa nhà

4.3.Kỹ năng phân tích báo cáo thẩm định chiết xuất từ phần mềm Crystal Ball: vấn đề rủi ro và độ lệch chuẩn.

4+5

III.THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1.Kỹ thuật dự báo tỷ giá trong dự án bằng Excel

2.Kỹ thuật lập bảng vay nợ của dự án trên Excel

3.Thẩm định chi phí vốn WACC trong trường hợp vay nợ ngoại tệ và tự có bằng VND

4.Thẩm định hiệu quả tài chính của dự án

4.1.Xây dựng mô hình bảng tính Excel để thẩm định dự án ngành công nghiệp

4.2.Vấn đề xử lý trả nợ theo nguồn thực tế dự án đầu tư và phương pháp giải quyết các mâu thuẫn trong Excel (tránh lỗi vòng lặp…)

5.Thẩm định rủi ro của dự án ngành công nghiệp

5.1.Phân tích độ nhạy của dự án ngành công nghiệp – Hàm Table hai chiều và Goal Seek trong Excel

5.2.Phân tích tình huống – Hàm Scenario & các hàm khác trong Excel

6.Kỹ thuật xác định khả năng thành công – thất bại của dự án đầu tư

Ứng dụng kỹ thuật Crystal Bal đối với dự án thay thế thiết bị

8. Liên hệ:

-  Đăng ký học: cô Bùi Ngọc Thúy – 0904.662.788 - tại Khoa đầu tư – Phòng 110 - Nhà 6B – Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

- Hotline: Ths. Lương Hương Giang – 0988.722.739. Email: luonghuonggiang1975@gmail.com. Facebook: Trung tâm đào tạo và tư vấn đầu tư – Đại học kinh tế quốc dân.

9. Học viên tham dự sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Đại học kinh tế quốc dân