Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và tư vấn đầu tư tuyển sinh

Ngày đăng: 24/04/2012 10:37:58

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và tư vấn đầu tư của Khoa Đầu tư tuyển sinh đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ cho 2 lớp:

  1. Ngân hàng thương mại
  2. Thanh toán quốc tế
  • Thời lượng đào tạo cho mỗi lớp: 30 tiết
  • Thời gian học: Các ngày 20/5, 27/5, 03/6, 10/6, 17/6, 24/6 (học sáng và chiều). Lịch học cụ thể từng lớp sẽ thông báo trước ngày 15/5/2012.
  • Quy mô lớp: Tối đa 70 người.
  • Học phí: 650.000/ người/ lớp
  • Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Học viên đăng ký học và nộp học phí tại VP Khoa Đầu tư từ ngày 23/4/2012 đến hết ngày 13/05/2012

 

                                                                                       Giám đốc trung tâm

                                                                                    TS. Đinh Đào Ánh Thủy