KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐỢT 2 NĂM 2017

Ngày đăng: 22/08/2017 17:5:52

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐỢT 2 NĂM 2017

                               VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (file đính kèm)

 

Triển khai thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối khoa Đầu tư đã mời báo cáo viên là  

PGS. TS Nguyễn  Văn Phúc - Nguyên Chánh Văn phòng bộ xây dựng trình bầy về

" Hiệu quả vốn đầu tư, thách thưc và cơ hội" để các bạn có cái nhìn tổng quan trước khi bước vào kỳ thực tập hoàn thiện chuyên dề tốt nghiệp cuối khóa.

Các file đính kèm:

Kehoachthuctapdot2nam2017.doc
DS dot 2 - 2017.pdf