Thông báo danh sách những bạn nhận học bổng Sơn Lâm 2015

Ngày đăng: 23/11/2015 9:43:54

KHOA ĐẦU TƯ                                           QUỸ HỌC BỔNG SƠN LÂM

 

 

THÔNG BÁO

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NĂM 2015

 

Theo kết quả xét chọn, Quỹ học bổng Sơn Lâm thông báo những sinh viên có tên sau được nhận học bổng Sơn Lâm năm 2015:

 

STT

Loại học bổng

Sinh viên

Lớp

Mức học bổng (đ)

1

Thủ khoa đầu vào

Nguyễn Văn Phú

57C

3.000.000

2

Nữ sinh viên Đầu tư xuất sắc

Phạm Thị Thanh

53A

3.000.000

3

Sinh viên Đầu tư tài năng

Vũ Hồng Ngọc

54C

3.000.000

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên Đầu tư NCKH

 

Giải nhất: 54A

Hoàng Thị Thủy

Đỗ Thị Hoa

Nguyễn Thị Liền

Giải nhì: 54A

Nhóm 1

Lê Duy Mạnh

Lê Sơn Tùng

Nguyễn Trung Thành

Lưu Quốc Thiện

Hoàng Việt Dũng

Nhóm 2

Đỗ Thị Phương Dung

Vũ Hoàng Kim Anh

Bùi Huyền Trang

Giải ba:  54A

Nhóm 1

Đinh Thị Thảo Anh

Đặng Thành Nam

Nguyễn Duy Khánh

Lê Thu Hương

Tô Phương Thúy

 

Nhóm 2

Ngô Duy Khánh

Phạm Thành Đạt

Phạm Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

400.000

 

 

 

 

 

400.000

 

 

 

 

300.000

 

 

 

 

 

 

300.000

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sinh viên Đầu tư vượt khó

1.    Ngô Duy Khánh

2.    Lê Thị Thảo

3.    Huỳnh Thị Dung

4.    Trịnh Thi Dinh

5.    Phạm Thị Vân Anh

6.    Đỗ Thùy Dung

7.    Nguyễn Thị Lập

8.    Nguyễn Kim San

9.    Lương Chu Phương

10.Phí Thị Sim

11.Nguyễn Hương Xoan

54A

54A

54B

54B

54C

54C

54C

54C

54D

54D

55C

 

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

 

Tổng số

 

 

99.400.000

           

 

T/M KHOA ĐẦU TƯ                                        T/M QUỸ SƠN LÂM

 

 

 

 

PGS.TS. PHẠM VĂN HÙNG                      TS. ĐINH ĐÀO ÁNH THUỶ