Lịch công tác tuần 20 năm 2011 (Từ ngày 09/5/2011 đến ngày 15/5/2011)

Ngày đăng: 07/06/2011 18:9:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2011

Từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2011

           Ban Giám hiệu trực: PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 09-5

8h00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đài kỷ niệm

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đài kỷ niệm

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

Hội Cựu chiến binh chuẩn bị ND

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình cao học Kinh tế phát triển MDE19

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c: Mai, Long (V.CSC & QL), Hiển (P.TCCB), Minh (K. Toán KT)

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

Viện CSC và QL chuẩn bị ND

14h00

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) làm việc với phòng TC-KT và phòng  QT-TB

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và đ/c Hiển (P.TCCB) và lãnh đạo 2 phòng TC-KT, QT-TB

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phòng họp  N9

Phòng TC-KT, QT-TB chuẩn bị ND

14h00

Các cán bộ, giảng viên được cử đi công tác và học tập ngắn hạn tại Trường ĐH Tổng hợp Saint Mary’s, Canada trong khuôn khổ Dự án Phát triển doanh nhân Việt Nam báo cáo kết quả chuyến đi

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.QLKH, V.QTKD, K.QTKD, K.MT-ĐT, K.NH-TC và các đồng chí được cử đi học: Duy, Phong, Nam, Hùng (V. QTKD), Nam, Thảo, Trung (K.QTKD), Mai, Thu (K. MTĐT), Hoàng (K. NHTC)

PGS. TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Đoàn cán bộ giảng viên chuẩn bị báo cáo

15h30

Họp về công tác lập kế hoạch học tập và kế hoạch sử dụng giảng đường năm 2011.

Các thành viên Ban chỉ đạo công tác lập kế hoạch sử dụng giảng đường năm 2011 theo Quyết định 202/QĐ-ĐHKTQD-TCCB, ngày 28/3/2011 của Hiệu trưởng.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

Thứ ba 10-5

7h00

Đảng bộ khối các trường Đại học và cao đẳng tập huấn cấp uỷ cơ sở  năm 2011

Các đ/c Đảng uỷ viên

 

Thành uỷ HN, Số 1 Trần Phú, Hà Đông

Xe ®ãn ®¹i biÓu
lúc
 7h00 t¹i s©n N7

14h00

Họp về xây dựng Đề án Tự chủ của Trường.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác.

PGS.TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

 

Thứ tư 11 – 5

8h00

Họp quán triệt kế hoạch tuyển đào tạo sỹ quan dự bị năm 2011

Đ/c Nam (Bí thư ĐU), đ/c Nghĩa, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban tổ chức theo QĐ số 243/QĐ-KTQD ngày 15/4/2011; các đ/c trong tổ công tác; trưởng P.Tổng hợp, P.QT-TB và các s/v nam diện xét tuyển khoa NH-TC, KT Đầu tư, Kế toán

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Hội trường A

Khoa GDQP chuẩn bị

8h00

Họp bàn về việc thực hiện gói thầu điều hoà, hệ thống điện của Dự án GDĐH

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c: Trọng (QT-TB), Huệ (TC-KT), Tú, Hải, Thuỷ (Dự án GDĐH)

PGS.TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Ban quản lý dự án GDĐH chuẩn bị

10h00

Giới thiệu Chương trình liên thông đào tạo Cử nhân Kinh tế học 3+1 giữa ĐH KTQD và Đại học Quốc Gia Úc

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c Hoàng, Tùng, Vân, Q. Anh, Tùng (P. HTQT), Thuỷ (QLĐT), Long (V. CSC& QL), Thành (K. KTH), Hưng (V. SĐH) và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm

PGS.TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N10

Phòng Hợp tác Quốc tế chuẩn bị

10h00

Họp Ban dân vận Đảng uỷ

Các thành viên Ban Dân vận Đảng uỷ

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phòng họp N9

 

14h00 -
15h00

Đ/c Đạt, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P214N7 và P205N7

 

14h00

Các khoa báo cáo Hội đồng Khoa học và Đào tạo về đề án mở ngành mới

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Tổ công tác về sắp xếp ngành, chuyên ngành

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N10

 

16h00

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị “ “Tăng cường liên kết và đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học VLVH”

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) và lãnh đạo các đơn vị: P. Tổng hợp, P.TCCB, P.QT-TB, P.CTCT & QLSV, P. Bảo vệ, P.TC-KT, TT.DVHTDT, ĐTN và BCN K.ĐHTC.

GS.TS Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

Khoa ĐH Tại chức chuẩn bị

Thứ năm 12 – 5

8h00

Họp về giao thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các Viện, Trung tâm

Ban Giám hiệu, Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm trực thuộc trường và Trung tâm trực thuộc các Khoa, và các thành viên Tổ công tác về xây dựng cơ chế đối với các Viện, Trung tâm.

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N10

Tổ công tác chuẩn bị

9h00

Họp Tiểu ban Tài chính - vật chất kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Tiểu ban Tài chính - vật chất

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

 

9h00

Đoàn giảng viên đi bồi dưỡng tại CSULB báo cáo kết quả với BGH & CTTT

Đ/c: Trung (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c : Dong (QLĐT),  Hiển (TCCB), Huệ (TCKT), Nam (Luật), Hiếu (QTKD), Mai (TM & KTQT), Ngọc Anh (KHQL), VPCTĐTTT & CLC.

GS.TS  Phạm Quang Trung

Phòng họp  N9

Đoàn giảng viên chuẩn bị báo cáo

9h00

Đoàn học viên cao học trường Kinh doanh ESSEC, Pháp đào tạo tại Singapore thăm và tìm hiểu về Trường

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c Tùng, Q. Anh (HTQT)

PGS.TS Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2NVH

Phòng HTQT chuẩn bị

10h00

Họp về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của Trường năm 2011

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), Hiển, Dật, Vân, Phượng (TCCB), Huệ (TC-KT), Thọ (QLKH)

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp N9

Phòng TCCB chuẩn bị

14h00

Họp Ban chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện chuyển đổi Chương trình đào tạo

Ban chỉ đạo, tổ công tác, trưởng các tiểu ban và một thành viên của tiểu ban theo QĐ số 252/QĐ-ĐHKTQD

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N10

Tổ công tác chuẩn bị ND

15h30

Nghiệm thu dự án công trình nhà học 1 tầng đưa vào sử dung

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà học 1 tầng theo QĐ số 184/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/3/2011

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phòng họp N9

Phòng QT-TB chuẩn bị ND

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2011

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), Đ/c Trung, đ/c Nghĩa, đ/c Đạt (BGH); các đ/c Hà (P.TH), Hiển (P.TCCB), Huệ (P.TCKT), Trọng (P.QT-TB), Hoàng (P.HTQT),  Hoa,Hương,Mai (V.ĐTQT)

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

Viện ĐT quốc tế chuẩn bị ND

Thứ sáu 13 - 5

8h00

Họp về kế hoạch tài chính năm 2011 của Trường   

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), Huệ, Hảo, Nhẫm (TC-KT), Hà (TH), Hiển (TCCB)

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TC-KT chuẩn bị

10h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy K53

Các thành viên Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy K53 theo QĐ số 1857/QĐ-ĐHKTQD ngày 1/12/2010

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

Phòng QLĐT chuẩn bị ND

14h00

Họp giao ban tuần

BGH, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT & QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.Bảo vệ, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, V.CNTTKT, TTDV&HTĐT, TTTTTL Thư viện, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CTTT CLC&POHE, đ/c Tuệ (VPĐU)

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.Tổng hợp chuẩn bị báo cáo

Thứ bảy 14 - 5

7h30

Hội nghị “Tăng cường liên kết và đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học VLVH”

Đảng uỷ, Ban giám hiệu, TV Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; các giáo sư đương nhiệm; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; đại diện lãnh đạo các bộ môn trực thuộc khoa

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Hội trường A

Khoa ĐH Tại chức chuẩn bị ND

Chủ nhật  15 - 5

8h30

Giới thiệu Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Thương mại và quản trị giữa trường ĐH KTQD và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), phòng HTQT và các giảng viên, sinh viên quan tâm

PGS.TS Trần Thọ Đạt

Hội trường A

Phòng HTQT chuẩn bị nội dung

Ghi chú: Hội nghị“Tăng cường liên kết và đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học VLVH” là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường. Căn cứ theo giấy mời và kế hoạch tổ chức Hội nghị đã được thông báo trong lịch tuần, các đơn vị lập danh sách đại biểu đi dự và gửi danh sách cho Ban giám hiệu (qua khoa Đại học tại chức) trước ngày 11/5/2011.

Lich_tuan_20